top of page

Avenir Light is a clean and stylish font favored by designers. It's easy on the eyes and a great go-to font for titles, paragraphs & more.

DEI expert

Tilke draagt een zwarte T-short en een blauwe short. Die leunt tegen een ballustrade. De tattoo met lijnen is zichtbaar op hun rechterarm.

Tijdens mijn consults als freelancer en mijn functie als beleidsexpert diversiteit en inclusie voor Stad Gent bouwde ik een grote kennis over DEI uit. In mijn functie bij Stad Gent werkte ik het LGBTQIA+ personeelsbeleid uit, dat in 2023 een Diversity Award kreeg van Çavaria.

 

Ik heb inzicht in de huidige tendensen rond diversity, equity and inclusion. Verandering binnen een organisatie is nooit makkelijk, maar broodnodig in onze diverse maatschappij. Diversiteit aantrekken is belangrijk, maar je moet ook je medewerkers of leden kunnen houden. Daar komt inclusie aan de pas.

 

Weten je medewerkers hoe ze hun non-binaire collega moeten aanspreken? Wordt er tegemoetgekomen aan de toegankelijkheidsnoden tijdens vormingen? Is er representatie van mensen met een migratie achtergrond op alle functieniveaus in je organisatie? Worden er nog groeikansen aangeboden voor je medewerkers die ouders zijn dan 50 jaar? 

Niet iedereen heeft dezelfde noden binnen je organisatie. Door gelijkwaardigheid zorg je dat iedereen dezelfde kansen kan krijgen. De ene persoon zal daar een assistentiehond voor nodig hebben, de andere misschien helemaal niets. Heb je de handvaten in huis om aan de verschillende noden te voldoen? 

Als je op vorige vragen niet volmondig ja kan antwoorden, kan je bij mij terecht voor hulp. 

We kunnen samen bekijken waar jullie noden liggen en hoe we jullie doelen kunnen bereiken. 

Neem contact op met je vraag en we bekijken samen de mogelijkheden. 

nieuws

bottom of page